Koristi se djeeja odjeaea

Prava opasnost od eksplozije je u sluèaju pra¹enja zraka s razlièitim vrstama pra¹ine. Mogu ¾ivjeti s drvom, finom ugljenom pra¹inom ili bojama u prahu. Zbog velike pozornosti finih zrnaca pra¹ine razlièitog podrijetla mo¾e doæi do eksplozije. Paljenje mo¾e biti uzrokovano otvorenim plamenom, elektriènim iskrenjima, elektrostatièkim strujama ili samim dijelovima stroja koji se zagrijavaju na ¹iroku temperaturu.

http://hr.healthymode.eu/najbolje-pripreme-za-izgradnju-misicne-mase/

Kako bi se smanjio rizik od eksplozije i eksplozije, potrebne su instalacije za uklanjanje pra¹ine, a najveæa uèinkovitost instalacija za skupljanje pra¹ine osiguravaju lokalni ispu¹ni sustavi, koji mogu biti u obliku samonosivih ruku, usisa ili nadstre¹nica, koji se nalaze u blizini izvora emisije oneèi¹æenja. Svaku grupu pra¹ine treba redovito uklanjati, tako da se neæu nagomilati i ponovno talo¾iti pra¹inu. Potrebno je redovitije pra¾njenje spremnika za pra¹inu.

Instalacije za odsisavanje pra¹ine moraju biti ekvivalentne savjetima atexa. Koriste se ventilatori i filteri koji su dobri sa va¾nim standardima. Ugradnja atexa (atex instalacija u standardnoj izvedbi izvedena je s panelima eksplozije koji imaju protueksplozijski filter. Filtri mogu biti jedinstveni ili se mogu ponovno koristiti.Eksplozija pra¹ine u konstrukciji èini da se membrana igra, u atmosferu se stvaraju eksplozivni plinovi tako da se filtar ne o¹teæuje.

Opcionalna oprema za ekstrakciju pra¹ine mo¾e biti sustav za ga¹enje iskrenom ili moderni sustavi za ga¹enje iskre u prostoriji za instaliranje uz odr¾avanje ugljiènog dioksida. Povratne zaklopke treba postaviti na ventilacijske kanale koji se dovode do filtra. Svrha zakrilaca je sprijeèiti ¹irenje plamena u instalaciji.