Modna revija visoke mode

Pro¹le subote odr¾ana je prezentacija najnovije kolekcije lokalnog proizvoðaèa odjeæe. Dogaðaj je privukao veliki broj gledatelja, koji æe vidjeti ¹to su dizajneri pripremili za vegetacijsku sezonu. Mogli bismo èak provjeriti nekoliko slavnih osoba, novinare i politièare u publici.Prefinjena emisija bila je najmanji detalj, a cijela se odvijala bez ikakvih prepreka. Na povr¹ini se mo¾emo diviti modelima koji predstavljaju prekrasnu, ljetnu, ruèno izraðenu odjeæu. Njihova je uloga bila u potpunosti utemeljena na jednostavnim i prozraènim tkaninama s pravim ¹arenim bojama, ukljuèujuæi pamuk, lan i svilu. Na¹i novinari su se svidjeli prozraène, ¹arene maksi suknje koje su u potpunosti izraðene od kukièanih. Meðu njima, odu¹evljenje su izazvale èipke, romantiène haljine, kao i bluze s ukrasima i izvezeni bikini. Za ozbiljne dizajnere odjeæe, za ljude, izmeðu ostalog, predlo¾ene su pletene kape s dobrim zaobilaznicama, ukra¹ene èipkom i ¹arenim cvijeæem.Nakon predstave pripremljena je aukcija lijepe vjenèane haljine pripremljene posebno za va¾an razlog. Haljina je dana osobi koja je raèunala da ostane anonimna. Osim toga, prodano je i vi¹e odjeæe iz najtoplije kolekcije. Dohodak od posljednje prodaje odreðuje se kao obiteljska kuæa. Potrebno je naglasiti da tvrtka voljno podr¾ava razne prijateljske i uèinkovite akcije. Njegovi vlasnici su u vi¹e navrata nudili na prodaju na¹e proizvode, a ako je predmet prodaje bio èak i posjet posebnoj tvornici.Predstavnik tvrtke rekao nam je da æe najnovija kolekcija doæi u trgovine poèetkom svibnja. Osim toga, najavio je da ime planira uspostaviti online poslovanje u kojem æe zbirke biti odgovorne osim u stacionarnim tvrtkama.Obiteljski brand odjeæe postoji jednokratno meðu najveæim proizvoðaèima odjeæe u zemlji. Predstavlja nekoliko tvornica u cijelom svijetu. Zapo¹ljava nekoliko tisuæa ljudi, na èelu mnogih od najatraktivnijih krojaèa, krojaèa i dizajnera. Povremeno tvrtka sjedinjuje kolekcije s vodeæim poljskim dizajnerima. Ove kolekcije u¾ivaju takvo priznanje da su prije poèetka trgovine spremne u dugim redovima od jutra. Ove zbirke prolaze istog dana.Uspjesi ovog brenda od mnogih godina u¾ivaju veliko priznanje meðu korisnicima, kako u zemlji, tako iu inozemstvu. Pi¹uæi o njoj, ona ne dolazi da ne spominje mnoge nagrade koje je dobila, a za koje pretpostavljaju da su rezultati najbolje kvalitete.

Pogledajte svoju trgovinu: Haccp jednokratnu odjeæu