Slobodno kretanje robe prosudba

Osnovne pretpostavke Europske zajednice

Precizan odgovor na test "što je CE certifikat?" vezan je uz rješavanje osnovnih pretpostavki Europske unije. Ispada da su razlog njezina ponašanja tri načela: slobodno kretanje robe, osoba i kapitala. Da bi stvorile gore navedena načela, države članice EU odlučile su ukloniti sve poteškoće u trgovini unutar Zajednice i uspostavile su zajedničku politiku u dogovoru s partnerima koji nisu iz EU-a. Zahvaljujući tome stvoreno je mjesto za razmjenu na tržištu zajednice, slično kao u učionici u jednoj zemlji. Dobili ste naziv europskog jedinstvenog tržišta ili zajedničkog tržišta.

Kankusta DuoKankusta Duo Kankusta Duo. dobra i jeftina mjera prehrane

Zajedničko lokalno tržište i uvođenje materijala za kupnju

Jedna od najsloženijih poteškoća povezanih s trgovinom između zemalja jesu nacionalni zahtjevi za karakteristikama i sigurnosti proizvoda. Neke su države imale različite zakone i pravila koja su se znatno razlikovala od drugih. Producent koji je želio prodati naše pjesme u njihovim zemljama morao je zadovoljiti njihove osobne potrebe. U trenutku ukidanja trgovinskih prepreka, postalo je potrebno ukinuti te razlike. Standarde povezane s trgovinom proizvodima nije bilo moguće ukinuti. Dakle, objedinjavanje dijelova u čitavoj zajednici obranjeno je optimalnim rješenjem, zahvaljujući kojem je trgovina bila podložna tim pojedinačnim zahtjevima.

U početnoj fazi pokušao se regulirati propisi EU-a u odnosu na određene kategorije materijala i robe. Rješenje se odustalo od skrbi zbog visokog stupnja složenosti i dugotrajnih procesa.

Rješenje bi bilo stvoriti pojednostavljeni pristup tehničkom usklađivanju. Za određene su skupine proizvoda definirani osnovni sigurnosni zahtjevi, koji se nužno moraju provesti prije nego što se proizvod ili proizvod pokrene na jedinstvenom europskom tržištu.

Poduzetnici izvan EU-a, koji žele predstaviti proizvod za kupnju na zajednici, npr. Iz Turske, moraju osigurati da njihov proizvod ispunjava EU standarde i načela koja se odnose na kvalitetu. Njihova je odgovornost dokazati tu činjenicu.

Stvoreni su usklađeni standardi zahvaljujući kojima poduzetnici znaju koje temeljne zahtjeve treba ispuniti. Nije dužnost iznositi ta načela. Poduzetnik na drugi način može dokazati da je njegova izdržljivost oblikovana za trčanje na Trgu zajednice.

CE certifikat - izjava proizvođača

Oznaka CE jednako je čudna koliko i izjava proizvođača da proizvod ispunjava određene zahtjeve direktiva koje ga govore.Ima oblik deklaracijskog simbola proizvođača ili ovlaštenog predstavnika. Potvrđuje da je proizvod bio svjestan uobičajenih zahtjeva sadržanih u podacima za određeno dobro. Tada možete vidjeti sami ili nekoliko različitih smjernica.

Pravo Zajednice predviđa pretpostavku sukladnosti i minimalne sigurnosne zahtjeve za proizvod označen CE-om.

CE certifikat tiskan je na materijalu pod prirodnom odgovornošću proizvođača ili ovlaštenog predstavnika. To je zbog dokaza da proizvod ispunjava osnovne zahtjeve direktive. Kako bi se uvidjela ta činjenica, provodi se postupak ocjenjivanja sukladnosti, nakon čega slijedi dobra provjera nakon čega slijedi izjava o sukladnosti. Postupci ocjenjivanja sukladnosti mogu postojati originalno ovisno o riziku koji ovisi o svojstvu određenog dobra. Što je potpunija opasnost od korištenja proizvoda, to je on ozbiljniji, to više postupaka mora postići proizvođač ili ovlašteni predstavnik. U pojedinačnim slučajevima korisno je udovoljavati zahtjevima nekoliko standarda Zajednice.