Svje e meso slona

https://ecuproduct.com/hr/snail-farm-savrseno-rjesenje-za-vjecnu-kozu/

Mo¾e li u na¹em domu biti ljep¹a ukusnija nego svje¾a, puna i jesti svinjski kotlet peèen da bi pobijedio i razbio se? Da bi svinjski kotlet imao idealnu strukturu, potrebno ga je temeljito zgnjeèiti - na kraju, tako da se meso brani osjetljivo, a nakon loma pr¾enja, a dodatno i ne toliko da seckanje nije predugo, inaèe æe potro¹iti na soènost. Takoðer, u uspjehu goveðih komadiæa, moramo izrezati tijelo u prikladnim debelim kri¹kama, a zatim ih tukli tuèkom do tijela kako bismo postigli odgovarajuæu debljinu i strukturu.

Naravno, kada sjeckanje svinjskih kotleta jednom tjedno, u okusu meke, svje¾e svinjetine, samo nam je potrebna jednostavna pestica tijela, koju æemo moæi samostalno kontrolirati kakvoæu tuèenih svinjskih kotleta. Meðutim, s ogromnim sadr¾ajem kotleta, primjerice za obitelj od desetak, ili ako volimo svakodnevno jesti tradicionalni ruèak s kotletom, ili ako koristimo blago inferiorno tijelo, kao ¹to je svinjski vrat ili rame, tada æe nam trebati elektrièni sjeckalica.

Takav ureðaj æe se takoðer koristiti pri pripremi kotleta u trgovinama sa ¹irokom potro¹njom ili u svrhu proizvodnje. Tada je nemoguæe pripremiti sjeckanje narezaka rukom, jer mo¾ete brzo otpasti sa svoje snage, ¹tovi¹e, tjelesno tijelo kao alat koji pokreæe snaga mi¹iæa, ne razbija meso na istoj debljini kotleta kao ¹to je helikopter.

Stoga, ako ¾elimo meso u komadiæe razbijati èesto, u velikoj kolièini ili iz odreðenog mesa, u¹tedimo na te¾ini i ula¾emo u odreðeni ureðaj. Helikopter povezan s elektriènom strujom obièno je koristan za rukovanje - dovoljno je dati mu komad mesa odgovarajuæe debljine s jednom rupom, dok æe druga rupa iziæi s gotovim komadom mljevenog mesa bilo koje debljine. Ako ¾eli da ravnomjerno, lako i voljno razbijemo svaki svoj kotlet, tako da nema ljep¹i izlaz, samo helikopter za kuænu ili industrijsku uporabu. Suprotno izgledu, tako da nije tako veliki tro¹ak - ljubitelji tradicionalnih, domaæih veèera zasigurno æe cijeniti moguænost kori¹tenja mesa za kotlete za zgodan ureðaj popularan u usluzi, u èistom stanu, a ne pretjerano skupim, kada se to èini.